Rechtsbijstand houdt in dat diegene die niet over de nodige inkomsten beschikt om de kosten van de procedure te betalen, geheel of ten dele kan ontslagen worden van de betaling van diverse kosten, zoals registratierechten, griffierechten, uitgifterechten, enz.

Rechtsbijstand is niet hetzelfde als eerstelijns- en tweedelijnsbijstand, waarbij de verzoekende partij die niet over voldoende inkomsten beschikt geheel of ten dele een wordt vrijgesteld wordt van belaling het ereloon van de advocaat.