Date de publication

In het recent beknopt verslag van de Kamer (27 februari 2019) antwoordt de minister van Justitie op een parlementaire vraag.

Volgens hem is MACH geen verouderde applicatie. Zie link voor volledige tekst!

Uittreksel:

"MaCH is geen verouderde applicatie. Ik kan op anonieme getuigenissen niet reageren. Het College van het openbaar ministerie heeft eind 2017 gevraagd om zijn organisatie met MaCH uit te rusten. Dat is sinds deze maand een feit, uitgezonderd de parketten-generaal, die nu ook vragende partij zijn." 

Het antwoord van het College van hoven en rechtbanken luidt toch wel anders. Lees hier de brief volledig

Uittreksel:

"Uit een recent onderhoud met de privé-onderneming die verantwoordelijk is voor MaCH (Ax’Op) kon worden begrepen, zonder dat dit met zoveel woorden werd gezegd, dat het hoegenaamd niet zeker is dat de uit te rollen versie van MaCH alle functionaliteiten zal omvatten nodig om tot een tastbare verbetering ten opzichte van het nu bestaande te komen. Er zal dus ook geïnvesteerd moeten worden in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten in MaCH waar uiteraard budget voor moet worden vrijgemaakt.  Dat het budget hierbij geen probleem zal vormen is allicht met een korreltje zout te nemen."