De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning …). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een waarborg geeft. Het systeem van de huurwaarborg wordt niet opgelegd door de wet. Een waarborg is dus alleen verplicht als de overeenkomst daarin voorziet.

Voor meer inlichtingen, klik hier