Hof of rechtbank

Adres van het hof van beroep te 9000 Gent

Koophandelsplein, 23,

9000 Gent

Tel nr. 09-234.47.47

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier dient enkel voor algemene technische vragen in verband met de website van het Hof van Beroep te Gent.

Juridische vragen.

Juridische vragen worden nooit beantwoord, daar dit bij wet (artikel 297 gerechtelijk wetboek) verboden is. Voor dergelijke vragen doet u best beroep op een gespecialiseerd persoon (advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, …).

Klachten.

Klachten kan u indienen bij de bevoegde organen of de Hoge Raad voor de Justitie, voor zover deze klachten behoren tot de rechtstreekse bevoegdheid van dit orgaan.

Vraagstelling.

Stel uw vraag of opmerking zo concreet en duidelijk mogelijk te formuleren, onder vermelding van de juiste URL van de pagina waar de vraag of het probleem zich voordoet.

Wanneer wordt uw vraag beantwoord?

Afhankelijk van de aard en het tijdstip van uw vraag kan het antwoord één week in beslag nemen.

Vragen die niet beantwoord worden.

Met vragen of opmerkingen die geen verband houden met de website van het hof van beroep te Gent wordt geen rekening gehouden. Dergelijke vragen of opmerkingen worden bovendien ook niet beantwoord.

Bij wijze van voorbeeld wordt dus NIET geantwoord op:

  • vragen om inzage in een dossier te krijgen of een afschrift van een arrest te bekomen;
  • vragen om een zaak uit te stellen;
  • klachten in verband met de behandeling van uw zaak. Hiervoor moet u een brief sturen aan de Eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent, voor zover die klacht tot zijn bevoegdheid behoort;
  • vragen in verband met de stand van uw dossier; daarvoor kan u gebruik maken van "uw dossier"

vragen in verband met de behandeling van uw zaak.

Belangrijke mededeling.

De gevraagde gegevens dienen enkel om na te gaan of de vraag wel degelijk uitgaat van een bestaande persoon en om te kunnen antwoorden op de gestelde vraag.

Na antwoord of indien geen antwoord nodig is, worden de gegevens automatisch verwijderd uit de database.

Vul hier uw naam en voornaam in.
U moet een geldig mailadres ingeven.
Geef hier kort uw bericht weer.