Beschrijving

2 vacatures curator 📣

De algemene vergadering van de NorB heeft beslist om de lijst van curatoren open te stellen voor 2 nieuwe curatoren. Aan welke criteria moet je voldoen om curator te worden?

  • Advocaat zijn en ingeschreven bij de Orde van Advocaten
  • Een bijzondere opleiding hebben genoten (bv. bedrijfs-ondernemingsrecht, curator-vereffenaar…)
  • Bekwaamheid op vlak van vereffeningsprocedures kunnen aantonen
  • Fysieke ontmoetingen kunnen organiseren binnen het arrondissement
  • Beschikken over administratieve ondersteuning

Meer info over de selectiecriteria en de procedure vind je in onze beleidsnota.

Heb je interesse? Dien dan je kandidatuur in vóór 1 maart 2024 via orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be.

Voeg zeker alle stukken toe die getuigen van bijzondere opleiding en bekwaamheid op vlak van vereffeningsprocedures.

Solliciteren t.e.m.
29/02/2024
Taal
NL
Aantal plaatsen
2
Locatie
Brussel