Beschrijving

Nieuwe selectieproef tot de magistratuur: schrijf u in!

Heeft u een masterdiploma in de rechten en ten minste vier jaar juridische werkervaring?

Schrijf u dan ten laatste 4 oktober 2023 (vóór 12.00 uur) in voor het examen beroepsbekwaamheid.

Registratie kan uitsluitend langs elektronische weg: link.

De beoordeling bestaat uit:

 1. Een schriftelijke proef, met een keuze uit verschillende onderwerpen:
  • verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten en goederenrecht (m.i.v. gerechtelijk recht),
  • strafrecht (m.i.v. strafprocesrecht),
  • ondernemingsrecht (m.i.v. gerechtelijk recht),
  • fiscaal recht (m.i.v. gerechtelijk recht).
 2. Een psychologische test:
  • een cognitief-analytische test,
  • een persoonlijkheidsvragenlijst.

Datum: zaterdag 21 oktober 2023.

Duur: vijf uur. De kandidaten mogen hun wetboeken raadplegen tijdens de proef.

Locatie: FOD BOSA.

 1. Een mondelinge proef die bestaat uit:
  1. de bespreking van de schrijftelijke proef,
  2. de behandeling van het rapport van de psychologische test,
  3. een gesprek met betrekking tot andere juridische en gerechtelijke onderwerpen.

Datum: rond december 2023.

Duur: onbepaald. De kandidaten mogen hun wetboeken raadplegen tijdens de proef.

Locatie: Hoge Raad voor de Justitie.

Alleen de kandidaten die ten minste 60% behalen op de schriftelijke proef en de psychologische test hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

Alleen de kandidaten die ten minste 60% op de mondelinge proef hebben behaald, ontvangen het getuigschrift van beroepsbekwaamheid en kunnen rechtstreeks solliciteren op vacatures voor het ambt van magistraat:

 • bij het Openbaar ministerie als u minstens vijf jaar juridische ervaring heeft; 
 • bij de hoven en rechtbanken als u minstens tien jaar juridische ervaring heeft.

Meer informatie is beschikbaar bij de Hoge Raad voor de Justitie:

https://hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur/examens/beroepsbekwaamheid

Solliciteren t.e.m.
04/10/2023
Taal
NL