19/06/2023

Ingevolge omstandigheden onafhankelijk van onze wil, zullen wij (het hof van beroep, arbeidshof en parket-generaal) waarschijnlijk pas in het late najaar 2023 kunnen verhuizen.

Zolang wij het gebouw Britselei niet daadwerkelijk bezetten, kunnen wij geen bezoeken/rondleidingen toestaan. Wijzelf zijn immers nog niet ter plaatse aanwezig in het gebouw.
Wij ontvangen nu reeds dagelijks vragen om rondleidingen te krijgen, maar geleide bezoeken zullen – als alles goed loopt - pas vanaf 01.01.2024 kunnen plaatsvinden.

Wij vragen iedereen om nog wat geduld uit te oefenen.

Voor diegenen die echt niet kunnen wachten: 

Wij doen mee aan de open monumentendag op 10 september 2023. Tussen 10u en 17u zullen er 12 rondleidingen in het gebouw doorgaan (telkens groepen van 25 personen). Houd de website van open monumentendag dan ook in de gaten om tijdig in te schrijven!