Publicatiedatum

Rechtbanktype

De FOD Justitie heeft een nieuwe brochure uitgegeven over de vrederechter.

Hierin worden verschillende vragen beantwoord:

- wat is de vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie ?

- wat is een verzoening ?

- wat moeten de partijen doen wanneer het tot een proces komt ?

- hoe verloopt een proces ?

- wat gebeurt er na het vonnis ?

Bijlagen