Publicatiedatum

Vanaf 1 januari 2021 zal geen enkele Franstalige en Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg nog instaan
voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en vertalers-tolken.
Vanaf die datum dient elk verzoek om legalisatie te worden gericht aan de FOD Justitie.
Personen die thans voorlopig zijn opgenomen in het nationaal register zal gevraagd worden, tussen januari
en februari 2021, om hun voorlopige stempel in te trekken. Het ligt in onze bedoeling u binnen afzienbare
tijd in staat te stellen om de vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in België, zelf te legaliseren. Wij
zullen u daarover inlichten zodra dat wettelijk mogelijk is.
In afwachting dient u uw documenten in Brussel te laten legaliseren, met inachtneming van onderstaande
richtlijnen.

Lees de bijlage!

Bijlagen