Publicatiedatum

Kijk hier wat u kan doen om te weten waarover het gaat.

Wanneer FOD Justitie te contacteren: nl. met vragen over de inhoud van de schuld

Wanneer FOD FIN te contacteren: nl. met vragen over een afbetalingsplan (of met vragen m.b.t de invorderingsstatus van het dossier)

Link naar video: https://youtu.be/Q-7ruzNawwI

Het College van hoven en rechtbanken verontschuldigt zich voor de overlast die hierdoor voor de burger wordt veroorzaakt. Het College heeft reeds voor de inwerkingtreding van de wet de problematiek aangekaart doch kreeg geen gehoor.

Het is evenwel aan de FOD Financiën, die met de invordering belast is, om de juiste gegevens te bezorgen, zodat de burger onmiddellijk weet waarover het gaat.

Er wordt dringend naar een oplossing gezocht die in orde zou komen tegen begin april 2020.