Beste bezoeker,

De vrederechters en de griffie van de vijf stedelijke kantons Gent heten u welkom. 

Met deze webstek hopen we bij te dragen tot de openbaarheid van de werking van deze rechtbank en tot een betere toegang van elke burger tot justitie. Onder meer wat betreft het “bewind” (vroeger: voorlopig bewind) beoogt deze webstek u te informeren en ook concreet verder te helpen met modellen van verzoekschriften en van verslagen.

U vindt ook een tool terug om na te gaan tot welk vredegerecht u zich dient te richten. Vergeet niet alle gegevens volledig en correct in te vullen, zoals het postnummer en het huisnummer. U zal rekening moeten houden met de wettelijke bevoegdheidsregels.

Een en ander wil echter niet zeggen dat u via deze webstek, of zelfs na rechtstreeks contact, juridisch advies kunt bekomen. Het is aan magistraten en griffiepersoneel immers wettelijk verboden  juridisch advies (artikel 297 Gerechtelijk Wetboek) te geven onder meer omdat ieder van hen onafhankelijk moet kunnen blijven. Dit belet ons echter niet om informatie en formulieren voor het publiek in het algemeen ter beschikking te stellen. Het gebruik ervan gebeurt echter totaal op eigen risico. Lees daarom de algemene disclaimer en de disclaimer bij elk formulier. De formulieren vereisen immers altijd, zonder uitzondering, concreet per zaak aanpassing en dat vereist veelal juridische kennis.

Voor juridische bijstand kan u zich te wenden tot een advocaat of, in voorkomend geval, tot een notaris of gerechtsdeurwaarder.

Verder op deze webstek komt u te weten op welke wijze de verkopingen binnen dit vredegerecht verlopen, hoe de zittingen verlopen, ... U kan er ook informatie vinden over de minnelijke en gerechtelijke kalenderregeling.

 

Met oprechte hoogachting

 

Koenraad De Greve
vrederechter eerste kanton Gent

Koenraad Gobin
vrederechter tweede kanton Gent

Elsje Bertier
vrederechter derde kanton Gent

Alexander Forrier
vrederechter vierde kanton Gent

Christophe Snoeck
vrederechter vijfde kanton Gent