Publicatiedatum

Gelet op de noodsituatie op gezondheidsgebied en om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, herinnert het College van de hoven en rechtbanken u eraan dat het dragen van mondmaskers verplicht is in alle openbare delen van de gerechtsgebouwen. Een strikte naleving van de regels inzake afstand is eveneens geboden.

Aangezien justitie een essentiële dienst is, zal de continuïteit van de dienstverlening zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Raadpleeg de webpagina's van de verschillende rechtbanken en hoven voor meer informatie over de diverse maatregelen die in elk van die rechtscolleges worden genomen. Updates zullen worden gepubliceerd indien nodig.