Mailadressen griffie afdeling Gent en griffie afdeling Brugge

Naast e-Deposit zijn er vanaf nu mailadressen voorhanden voor de griffie

Deze e-mailbox kan NIET WORDEN GEBRUIKT voor het overmaken van verzoekschriften hoger beroep, van conclusies en van overtuigingsstukken (zie art. 32ter Gerechtelijk Wetboek). Het elektronisch neerleggen van deze stukken kan enkel via e-Deposit.

Verzoekschriften hoger beroep en/of conclusies en/of overtuigingsstukken die tóch aan dit e-mailadres worden gezonden, worden niet aan een
rechtsplegingsdossier gevoegd en worden zonder verder gevolg uit de e-mailbox verwijderd.

Alle stukken dienen bij voorkeur digitaal te worden neergelegd via e-Deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) of DPA (enkel voor advocaten) (*). De voordelen zijn talrijk: deze dienst is gratis en 24/24u - 7/7d beschikbaar, u ontvangt onmiddellijk en automatisch een bewijs van neerlegging én het stuk is automatisch gevoegd aan het correcte dossier van de rechtspleging.