Meer weten over deze rechtbank

Beschrijving
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank met talrijke bevoegdheden, onder meer inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.
Meer info
Bevoegdheden
Voor welk soort zaken is deze rechtbank bevoegd?
Lees het hier!
Wie is wie?
Wie werkt er in deze rechtbank?
Ontdek het hier!
Procedures
Welke procedures zijn van toepassing in deze rechtbank?
Ontdek ze hier!

Een andere rechtbank

Vredegerecht

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat. De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben (bijvoorbeeld burenruzies, geschillen i.v.m. huurovereenkomsten, kleine bedragen aan onbetaalde facturen, bescherming van kwetsbare personen ...). De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

Politierechtbank

De politierechtbank is bevoegd voor de verkeersovertredingen, maar ook voor de misdrijven die haar door de wet zijn toegewezen.

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

Ondernemings­rechtbank

De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank die geschillen tussen ondernemingen behandelt.