Bij de meeste rechtscolleges is het mogelijk om bijvoorbeeld op basis van het rolnummer of op basis van een datum na te gaan hoever uw zaak staat (nieuwe zaak, in behandeling of uitspraak).

De namen van partijen worden nooit vermeld om redenen van privacy.

U kan ook altijd contact opnemen met de griffie van het betreffende rechtscollege via de contactgegevens die vermeld worden op de lokale site.