20
februari
vonnis 9 februari 2024: arbeidsrechtbank Leuven vernietigt beslissing waarbij een geactualiseerd en gehalveerd persoonsvolgend budget werd toegekend
16
februari
Op 15 februari 2024 heeft het arbeidshof te Brussel een arrest uitgesproken dat betrekking heeft op de neutraliteit van de openbare dienst en het dragen van een hoofddoek door een kandidate-personeelslid als uiting van haar geloofsovertuiging.