16
februari
Op 15 februari 2024 heeft het arbeidshof te Brussel een arrest uitgesproken dat betrekking heeft op de neutraliteit van de openbare dienst en het dragen van een hoofddoek door een kandidate-personeelslid als uiting van haar geloofsovertuiging.