Aanvraag inzagemoment

Enkel voor dossiers van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Met dit formulier kunt u uw inzage in het dossier reserveren.

Inzage kan nadien op het door de griffie bevestigde moment aan het inzagepunt in het gerechtsgebouw.

Verplicht veld
Hoedanigheid
(minstens 12u op voorhand)
Reden inzage