Arbeidsrechtbank Leuven

 • Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75

Openingsuren


De griffie van de arbeidsrechtbank is elke werkdag open

- in de voormiddag van 8u30 tot 12u30

- in de namiddag van 13u30 tot 16u

01

Griffie arbeids- en sociale zekerheidszaken: bijgebouw gerechtshof, Vaartstraat 5, 3000 Leuven, 2de verdieping, lokaal B 201.

Griffie collectieve schuldenregeling: bijgebouw gerechtshof, Vaartstraat 5, 3000 Leuven, 2de verdieping, lokaal B 209.

lees meer lees minder
02

Zittingszaal arbeids- en sociale zekerheidszaken: gerechtshof, Ferdinand Smoldersplein 5, 2de verdieping, zaal 8.

Zittingszaal collectieve schuldenregeling: gerechtshof, Ferdinand Smoldersplein 5, 2de verdieping, zaal 8.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

De arbeidsrechtbank zetelt elke werkdag in de voormiddag vanaf 9 u stipt in zaal 8 op de tweede verdieping van het historisch gerechtsgebouw aan het Ferdinand Smoldersplein 5 te 3000 Leuven. Op de zittingskalender hierboven ziet u op welke dag welk soort zaken behandeld worden.

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Leuven
 • Ferdinand Smoldersplein 5
  3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75

Griffies

 • 016 21 46 68

Arbeidsrechtbank Leuven

 • Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75
Voorstelling

Welkom

Welkom op de webpagina van de arbeidsrechtbank te Leuven.

De arbeidsrechtbank te Leuven huist op twee aanpalende locaties. 

De zittingen van de arbeids- en sociale zaken vinden plaats in het historisch gerechtsgebouw (foto 1) aan het Ferdinand Smoldersplein 5, tweede verdieping, zaal 8. 

De algemene griffie van de arbeidsrechtbank (foto 2) is gehuisvest in het bijgebouw, Vaartstraat 5, tweede verdieping, lokaal B 201.

Op het adres Vaartstraat 5 bevindt zich ook de griffie van de collectieve schuldenregeling op de tweede verdieping in lokaal B 209.

In de infobrochure onder de foto's kan u lezen hoe u deze locaties kan bereiken.

Op de homepage van deze website kan u in de linkerkolom "arbeidsrechtbank" aanklikken. Als u daarna klikt op het oranje balkje onderaan "Meer over Arbeidsrechtbank" kan u lezen voor welke geschillen de arbeidsrechtbank bevoegd is.

Het schema van de zittingen waarop deze geschillen behandeld worden door de arbeidsrechtbank te Leuven vindt u in de rubriek "zittingskalender". 

Beleid

Bereikbaarheid

Inlichtingen

Schuldbemiddelaars

Werkingsverslagen

Bijlagen

Coronamaatregelen

MAATREGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS -  vanaf 29 oktober 2021

1.
De zittingen worden gehouden met naleving van de maatregelen inzake social  and physical distancing. Bezoekers volgen strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers als advocaten verplicht.

2.
Nieuwe zaken kunnen ingeleid worden op de wijze voorzien door het gerechtelijk wetboek of via e-deposit
 met gebruik van daartoe gecreëerde A.R. nr. “1970/70/A”. De medewerkers van de griffie zullen vervolgens aan deze inleidende akte een definitief rolnummer geven dat u zal meegedeeld worden. Inleidende akten voor procedures waarbij de bijdrage van 20 euro aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigd is, worden op de algemene rol ingeschreven na ontvangst van de betaling van dit bedrag.

Brieven, stukken en conclusies kunnen overgemaakt worden per e-deposit, per post of via de brievenbus aan de Vaartstraat 5 te 3000 Leuven.

e-deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

3.
Informatie voor wie opgeroepen is en niet wordt bijgestaan door een advocaat of syndicaal afgevaardigde:

- Indien u uw standpunt wil toelichten moet U aanwezig zijn op de zitting. Volg de instructies in het gerechtsgebouw.

- Indien u niet aanwezig bent  kan een verstekvonnis tegen u gevorderd en uitgesproken worden. Kan u niet aanwezig zijn door ziekte of quarantaine contacteer dan vooraf de rechtbank en maak uw medisch attest over via e-deposit of mail.

 - Collectieve schuldenregeling: de zitting gaat door in zaal 8 op de 2e verdieping, ingang langs het  Smoldersplein ( grote ingang, oud gebouw). Kom op het tijdstip dat is vermeld op uw oproeping of dat op de vorige zitting werd meegedeeld. 

4.
U kan de griffie contacteren tijdens de normale openingsuren: 8.30u-12.30u en 13.30u-16u.

Griffie: tel. 016/21.46.72,  Arbeidsrechtbank.Leuven.Griffie@just.fgov.be

Griffie CSR:  tel. 016/21.46.68  Arbeidsrechtbank.Leuven.Csr@just.fgov.be

Arbeidsauditoraat: auditoraat.leuven@just.fgov.be 

De griffie is toegankelijk tijdens de openingsuren.

 

 

 

 

 

Griffies

Griffies

 • 016 21 46 68
Samenstelling

Magistraten

 

Patricia Cools

voorzitter

Anne Delva

rechter

Sara Vliegen

rechter

Griffiers

Lidwina Kam

hoofdgriffier

Johan Vanneck

griffier

Gerda Keulemans

griffier

Ingrid Buelens

griffier

Kris Raats

griffier

Ann Vanmol

griffier collectieve schuldenregeling

Nieuws

De volgende zaken staan vastgesteld op de zitting van 16 december 2020 om 12u in zaal 8.

In toepassing van art. 730§2  Ger.W. zullen de zaken waarvoor geen verzoek tot handhaving op de algemene rol is gedaan ambtshalve worden weggelaten:  

12/588/A             12/789/A             12/1804/A          12/1933/A          13/392/A             13/680/A

13/911/A             13/1234/A          13/1695/A          13/1764/A          13/1849/A          13/2022/A

13/2193/A          14/146/A             14/147/A             14/1029/A          14/1050/A          14/1359/A

14/1389/A          14/1481/A          15/129/A             15/580/A             15/957/A             15/1313/A

15/1396/A          16/167/A             16/342/A             16/369/A             16/379/A             16/382/A

16/383/A             16/391/A             16/469/A             16/496/A             16/694/A             16/819/A

16/821/A             16/823/A             16/878/A             16/904/A             16/1008/A          16/1184/A

16/1200/A          16/1279/A          16/1320/A          16/1325/A          16/1366/A          16/1476/A

16/1488/A          16/1583/A          17/26/A               17/79/A               17/91/A               17/125/A

17/227/A             17/278/A             17/306/A             17/399/A             17/694/A             17/724/A

17/824/A             17/834/A

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
overzicht uitgaven voor CSR
verzoekschrift collectieve schuldenregeling
Document PDF Word Excel Info
Formulier conclusietermijnen art. 747 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift art. 704§2 Ger.W. beroep aantekenen tegen beslissing- procedure inleiden

Sitemap