Bezoeken aan het gebouw Britselei

Ingevolge omstandigheden onafhankelijk van onze wil, zullen wij (het hof van beroep, arbeidshof en parket-generaal) waarschijnlijk pas in het late najaar 2023 kunnen verhuizen.

Mails aan de griffie + Elektronisch neerleggen van verzoekschriften tot hoger beroep

Geen mail

Mails aan de griffie kunnen niet aanvaard worden als geldige neerlegging op de griffie.
Zie in dat verband art. 32ter. Ger. W., K.B. 16 juni 2016 en M.B. 20 juni 2016.