Verhuis naar de Britselei

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de diensten van het hof van beroep, het Parket-Generaal en het arbeidshof verhuizen in de loop van de maanden juni en juli 2024, te beginnen vanaf 27 mei 2024.

Mails aan de griffie + Elektronisch neerleggen van verzoekschriften tot hoger beroep

Geen mail

Mails aan de griffie kunnen niet aanvaard worden als geldige neerlegging op de griffie.
Zie in dat verband art. 32ter. Ger. W., K.B. 16 juni 2016 en M.B. 20 juni 2016.