De griffies

De griffies zijn fysiek toegankelijk zonder voorafgaande afspraak. Voor de deur van elke griffie is er een postbakje waar correspondentie in kan worden gelegd.

Telefonische gegevens zijn per afdeling in onderstaande weblinks terug te vinden.

Afdeling Hasselt:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt/contact#list-greffes

Afdeling Tongeren:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-tongeren/contact#list-greffes

Per email zijn de correctionele griffies, de griffies van de raadkamer en de onderzoekskabinetten bereikbaar op:

griffie.correctioneel.rea.hasselt@just.fgov.be 

griffie.correctioneel.rea.tongeren@just.fgov.be

De griffie van de jeugdrechtbank is bereikbaar op: griffie.jeugd.rea.hasselt@just.fgov.be of jeugdrbtongeren@just.fgov.be

In burgerlijke en familiezaken wordt er niet gemaild maar gecommuniceerd met e-Deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login, dat gratis is.