Weglating van de rol (burgerlijke griffie - griffie familierechtbank)

Op de burgerlijke griffie – griffie familierechtbank (toren 1 – 4e verdieping) kan u de lijst raadplegen van de zaken die opgeroepen zullen worden op de openbare terechtzitting van 5 december 2022 om 11.00 uur, in zittingszaal 2.2, met het oog op ambtshalve weglating van de rol, bij to

Nieuwe werking familierechtbank vanaf 1 september 2022

Nieuwe werking familierechtbank Gent vanaf 1 september 2022