Digitalisering inzake bewindvoering: Het centraal register voor de bescherming van personen (CRBP) treedt in werking op 1 juni 2021.

  • KIOSK-PC: Waar? Hoe? Wie? Lees HIER de flyer na.
  • Toelichtingsnota FOD justitie CRBP: HIER KLIKKEN 

Het CRBP is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen (art. 1253/2 Gerechtelijk Wetboek).

Dit register bevat gegevens over de bewindvoeringdossiers van de beschermde personen, meer bepaald over de administratieve dossiers (verzoekschriften, beschikkingen, verslagen, briefwisseling, enz.). Deze in het register opgenomen gegevens zijn steeds raadpleegbaar door de betrokken bevoegde partijen (bewindvoerder, beschermde persoon, vertrouwenspersoon, vrederechter, …). Bovendien zullen de bewindvoerders, beschermde personen, derden,… via dit register alle documenten betreffende de bewindvoering (verzoekschriften, verslagen, …) digitaal kunnen indienen bij de bevoegde vrederechter en griffie, en zullen via het register kennisgevingen kunnen doen aan de betrokken partijen.

U kan in uw rustige en vertrouwde omgeving op het register inloggen via de PC thuis. Hou alvast uw identiteitskaart bij de hand. Tevens werd ten behoeve van de gebruiker ook in iedere griffie een kiosk-PC geïnstalleerd.