Bewindvoering in de praktijk. Wegwijs in het centraal register van bescherming van de personen (CRBP) - Boek. Uitgever: die Keure

Vergoeding bewindvoerder – nieuwe bepalingen vanaf 1 juli 2024

                                                                             Vergoeding bewindvoerder – nieuwe bepalingen vanaf 1 juli 2024

1.     Het wettelijk kader