Datum van de wet

15-12-2019

Publicatiedatum

27-12-2019

15 DECEMBER 2019. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd.
 

Bijlagen

- gerechtskosten2020.pdf (467.29 KB)