Arrest arbeidshof Antwerpen: Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden – overeenkomst voor zelfstandige uitbating – geen sluiting van een afdeling

16/10/2023

Arrest van 9 oktober 2023: de uitbesteding van de uitbating van een filiaal van een winkelketen aan een andere onderneming die de exploitatie nagenoeg ongewijzigd verderzet, is geen sluiting van een afdeling in de zin van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden..

 

Een winkelketen sluit met een andere onderneming een overeenkomst voor de zelfstandige uitbating van één van haar winkels. Deze overeenkomst bepaalt dat de zelfstandige uitbater in de winkel de handelsvoorraden van de keten verkoopt, in naam en voor rekening van de keten.

De winkel wordt zonder onderbreking verder uitgebaat, op hetzelfde adres, met het logo en de benaming van de keten. Aan de klanten worden alleen de gegevens van de keten vermeld. Er is geen enkele verwijzing naar de zelfstandige uitbater.

De overeenkomst bepaalt onder andere dat:

  • het assortiment uitsluitend wordt bepaald door de keten met het uitdrukkelijk verbod voor de uitbater om zelf goederen aan te kopen en voor eigen rekening te verkopen;
  • de keten eigenaar blijft van de winkel, de materialen voor de uitbating, de handelsvoorraden en het handelsfonds, inclusief cliënteel;
  • de keten de beheerskosten van de winkel ten laste neemt, waaronder de huur, verwarming, verlichting, in de mate dat deze niet significant afwijken van een vergelijkbare winkel van de keten;
  • de verkoopopbrengsten van rechtswege eigendom van de keten zijn;
  • uitsluitend de keten de verkoopprijzen bepaalt;
  • de keten de openingstijden oplegt;
  • de mogelijkheid wordt voorzien dat de centrale boekhouding van de keten adviserend en ondersteunend optreedt bij de administratie van de winkel.

Het arbeidshof besluit dat de wijziging die de keten doorvoerde, geen sluiting van een afdeling is in de zin van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden van 19 maart 1991. Er is immers geen definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de afdeling.