Nieuws

22
september
Arbeidshof Antwerpen oordeelt eveneens dat de transitie van persoonsvolgende budgetten in strijd is met artikel 23 van de Grondwet.
22/09/2023
In het arrest van 18 september 2023 boog het arbeidshof Antwerpen zich over het Transitiebesluit 2018 in het licht van het standstill-beginsel uit art
2023-09-18_arrest_anoniem.pdf
26
juni
Arrest arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in de zaak Essers na berichten in de media
26/06/2023
2021ah125.pdf