Welkom

Arbeidsgerechten (dit zijn de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven) krijgen van publiek en media minder belangstelling dan sommige andere rechtbanken. Toch zijn ook zij belangrijk. Zij komen immers tussen in geschillen betreffende arbeid en betreffende sociale voorzieningen.

Zo zijn ze o.m. bevoegd voor (niet limitatief):

  • geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag, arbeidsongeval, beroepziekte)
  • geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
  • geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
  • geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
  • geschillen over geweld en pesterijen op het werk
  • zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)

De arbeidsgerechten verschillen van de de klassieke gerechten door hun samenstelling. De beroepsmagistraten worden immers bijgestaan door lekenrechters. Dit zijn rechters in sociale zaken genoemd in de arbeidsrechtbanken en raadsheren in sociale zaken in de arbeidshoven. Deze rechters zijn vaak niet-juristen en worden gekozen uit de patronale en syndicale wereld en blijven daar vaak hun werkzaamheden verder uitoefenen. De bedoeling is dat zij vooral de praktische kennis binnenbrengen.