Belangrijk: Nieuw bijzonder reglement

Het nieuw bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent werd op 25 mei 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuw bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent gaat in vanaf 1 september 2023.

Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad vindt u hieronder.