Indexatie bijdrage begrotingsfonds m.i.v. 01/10/2022

Ingevolge een indexatie wordt de bijdrage voor het begrotingsfonds vanaf 1 oktober 2022 gewijzigd van 22 euro naar 24 euro.

Conclusies

Conclusies worden bij voorkeur aan de griffie overgemaakt via: