Elektronisch neerleggen van brieven en verzoekschriften

Als u een stuk wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via e-deposit:

  • Het is een bestaande zaak: voeg uw stuk toe in dat rolnummer.
  • Het is een nieuwe zaak (nieuw verzoekschrift of een brief):

verzend uw verzoekschrift / brief als “brief” in het speciaal daarvoor gecreëerde e-deposit rolnummer (voor burgerlijke zaken 1970/AR/70 en voor strafzaken 1970/NT/70).

De zaak zal dan op de griffie worden ingeschreven en wanneer het rolnummer wordt gecreëerd, zal het verzoekschrift / de brief worden verplaatst naar het gecreëerde dossier. Bij de interne verplaatsing van het stuk krijgt u als neerlegger een e-mail met de melding dat het stuk werd verplaatst naar een ander dossier met opgave van dit andere rolnummer.

  • Voor betalende procedure-akten, tenzij voor wie van deze betaling is vrijgesteld, kan de bijdrage van 24,00 euro aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand worden overgeschreven op rekeningnummer BE27 6792 0083 6173 op naam van het hof van beroep Gent, met onder mededeling de vermelding van de naam van de partijen en het rolnummer van het vonnis.

Indien er via overschrijving wordt betaald, zal het verzoekschrift pas op de rol worden ingeschreven nadat het bedrag van 24,00 euro op genoemde rekening van het hof is geboekt, wat sneller gebeurt wanneer er een instantoverschrijving wordt gedaan. Er wordt gevraagd om bij het verzoekschrift al het bewijs van betaling via overschrijving te voegen.