Indexering van de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

Vanaf 1 oktober 2022 is het bedrag van de bijdrage 24 euro.