Het arbeidshof te Brussel is bevoegd voor hoger beroep dat wordt ingesteld tegen een vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, de arbeidsrechtbank te Waals-Brabant en de arbeidsrechtbank te Leuven

Jurisdicties