Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Kielenstraat 22 bus 4 - 3700 Tongeren
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Openingsuren


Griffie
De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
Hier kan u terecht voor praktische inlichtingen.
De wet (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek) verbiedt ons echter om advies te geven in concrete zaken.


Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Kielenstraat 22 bus 4
  3700 Tongeren
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Griffies

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Kielenstraat 22 bus 4 - 3700 Tongeren
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina kan u opzoeken bij welke afdeling van de rechtbank u opzoeken welke rechtbank en welke afdeling bevoegd is.

Bereikbaarheid

De afdeling Tongeren is als volgt bereikbaar:

Met de wagen:
E313:
Afslag Tongeren (32) - op de rotonde neemt u de 2de afslag richting Tongeren/Maastrichtersteenweg.
U blijft altijd rechtdoor rijden, onder de spoorwegbrug door en voor het station slaat u linksaf, richting Stationslaan (N79).
Aan de verkeerslichten houdt u rechts aan, richting Achttiende Oogstwal. Blijf de ring volgen tot aan de volgende verkeerslichten, waar u links afslaat, DeTieckenstraat. Deze blijft u volgen richting Maastrichterstraat waar u de eerste straat rechts inslaat.

Met de trein:
U kan de dienstregelingen raadplegen op de website van de NMBS.
Vanuit het station loopt u de Stationslaan in tot aan de verkeerslichten. U bereikt nu de Veemarkt. Steek ook die over en wandel de Maastrichterstraat in. U volgt deze winkelstraat tot u de eerste straat links kruist, de Kielenstraat. 500m. verder bevindt zich de ingang van het gerechtsgebouw.

Met de bus:
U kan de dienstregeling raadplegen op de website van De Lijn.

Parkeergelegenheid:
Parkeren doet u best op de parking 'De Motten' (gratis) of in de ondergrondse stadsparkingen 'Parking Clarissen' of 'Parking Julianus' (betalend).
 

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Zittingen

De zittingen vinden plaats om 09.00u.

Via de link hieronder kan u het wekelijks schema van de zittingen downloaden.

Bijlagen

Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2021.

Klachten

Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Er werden recent geen faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Er werden recent geen sluitingen van faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

Nieuws

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op 6 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 8 november ter inzage beschikbaar op de griffie en aan zittingszaal C.

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Tongeren’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 6/12/2021 op de 1° kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Tongeren’
 • Datum van de zitting ‘6/12/2021’
 • Kamer ‘1’

 

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap