Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Wezenstraat 7 - 2300 Turnhout
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Openingsuren


Griffie
De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
Hier kan u terecht voor praktische inlichtingen.
De wet (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek) verbiedt ons echter om advies te geven in concrete zaken.


Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Wezenstraat 7
  2300 Turnhout
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.

Griffies

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

 • Wezenstraat 7 - 2300 Turnhout
 • Voor de telefoonnummers klikt u rechts in het keuzemenu op "griffies" waarna u vervolgens op de door u gewenste griffie kan klikken.
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina kan u opzoeken bij welke afdeling van de rechtbank u opzoeken welke rechtbank en welke afdeling bevoegd is.

Bereikbaarheid

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2021.

Klachten

In verband met klachten kan u terecht bij de afdelingsvoorzitter, mevrouw Ann Van den Kerkhof, orb.turnhout.rollen@just.fgov.be.

Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van de voorbije week.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Er werden recent geen sluitingen van faillissementen uitgesproken.

Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

Nieuws

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt 1 assistent dossierbeheer (niveau C) voor haar afdeling Turnhout (contract onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie kan je hier terugvinden.

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op woensdag 1 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 2 november ter inzage beschikbaar op de dienst der rollen en

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Turnhout’
 • Rolnummer inbrengen
 • Indien de zaak staat vastgesteld op 1/12/2021 op de ZA kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

 • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Turnhout’
 • Datum van de zitting ‘1/12/2021’
 • Kamer ‘ZA’

 

Er werden met de balie Antwerpen een aantal richtlijnen afgesproken in verband met digitale communicatie in een procedure.

De "leidraad digitale communicatie" kan u hier raadplegen.

Naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen werken onze diensten achter gesloten deuren.


Stukken voor de dienst vennootschappen kan u neerleggen door ze te versturen via post.


Alle andere stukken kunnen neergelegd worden via e-deposit of kunnen eveneens via post verstuurd worden.


Wij danken u voor uw begrip.

Hier kan u een nota terugvinden omtrent het neerleggen van stukken in e-deposit door voor uw pdf-documenten gebruik te maken van PDFsam.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de procedures voor betalingsbevelen.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal voor wat betreft de formulieren voor geringe vorderingen.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad EBB
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Leidraad EGV
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap