FOD Financiën - inning rolrecht

05/11/2021

De FOD Financiën heeft onlangs haar achterstand van de inning van rolrechten weggewerkt.

Iedereen die vanaf 01/02/2019 werd veroordeeld krijgt vanuit de FOD Financiën thans hiervoor een factuur. 

Het is niet de rechtbank die deze schuld vordert.

Indien u niet weet tot welk dossier dit betrekking heeft kan u een mail met vraag tot toelichting overmaken via inzage.vlinderpaleis.go@just.fgov.be