Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Gebiedsomschrijving

Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de Generaal Lemanstraat (onpare nummers) tot aan de grens met het district Berchem, de Desguinlei
(pare nummers vanaf grens district Berchem tot aan grens met 2de kanton zijnde hoek Desguinlei-Lange Elzenstraat), de Lange Elzenstraat (onpare nummers 103 tot einde), de Oudekerkstraat (onpare nummers), de Pyckestraat (onpare nummers), de Ballaarstraat (onpare nummers), de Isabella Brantstraat (onpare nummers), de Teichmannstraat (onpare nummers), de Aarschotstraat (onpare nummers), de Mechelsesteenweg (onpare nummers 3 tot en met einde - pare nummers 128 tot en met einde), de Frankrijklei (onpare nummers vanaf de hoek met Mechelsesteenweg tot de hoek met De Keyserlei), de De Keyserlei (pare nummers vanaf hoek met Frankrijklei tot de hoek met Pelikaanstraat), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Simonsstraat (pare nummers) uitmondend in de Plantin en Moretuslei, de Plantin en Moretuslei (pare nummers) tot de grens met het district Berchem en de grens met district Borgerhout vormt het zesde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.