Hoewel slachtoffer worden van een misdrijf een moeilijke en vaak pijnlijke ervaring is, heeft onze samenleving lange tijd te weinig aandacht besteed aan de problemen waarmee slachtoffers worden geconfronteerd. Maar de afgelopen jaren zijn er verschillende positieve belangrijke veranderingen tot stand gekomen. Geleidelijk aan is er meer en meer aandacht voor de positie van slachtoffers in het geheel van de strafprocedure.

De brochure start met een overzicht van de fundamentele rechten van het slachtoffer. Vervolgens worden deze rechten verder uitgewerkt doorheen concreet omschreven situaties bij de diverse instanties waarmee slachtoffers in contact kunnen komen. 

Bron:

FOD Justitie

Versie:

2010

Nuttige links