De magistraat in opleiding is meestal een jonge jurist die een carrière in de magistratuur wil beginnen.

Om tot de gerechtelijke stage toegelaten te worden, moeten de kandidaten minstens twee jaar juridische beroepservaring hebben en geslaagd zijn voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage.   

Hoewel een magistraat in opleiding niet de hoedanigheid van magistraat heeft, vervult hij bepaalde taken van een magistraat en bereidt hij zich voor op zijn toekomstige functie.

Categorie
Andere