Het hof van assisen wordt geleid door een magistraat van het hof van beroep die daarbij wordt bijgestaan door twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin het hof van assisen zitting houdt.

Het hof van assisen bestaat uit drie magistraten: een voorzitter (een lid van het hof van beroep) en twee assessoren (leden van de rechtbank van eerste aanleg).

Categorie
Zittende magistraten
Zetelt in