Vredegerecht Beringen

kanton van Vredegerechten Limburg

Openingsuren


De griffie is elke werkdag open van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Over de rechtbank

GRATIS JURIDISCH ADVIES :

Waar :

Vredegerecht Beringen, Pieter Bruegelstraat 8, 3580 BERINGEN

Wanneer :

1ste en 3de woensdag van de maand: van 15.00 uur tot 16.30 uur

2de en 4de woensdag van de maand : van 11.30 uur tot 13.00 uur

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Beringen
kanton van Vredegerechten Limburg

Vredegerecht Beringen

kanton van Vredegerechten Limburg

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van het Vredegerecht van het kanton Beringen.

Het Vredegerecht van het kanton Beringen behoort tot het gerechtelijk arrondissement Limburg en is territoriaal bevoegd voor de gemeenten Beringen, Ham, Leopoldsburg en Tessenderlo.

 

Gebouw

Vredegerecht Beringen
Vredegerecht Beringen
Vredegerecht Beringen
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Vanaf 1 mei 2018 behoren volgende gemeenten tot dit kanton:

 • Beringen
 • Ham
 • Heusden-Zolder
 • Leopoldsburg
 • Tessenderlo

Bereikbaarheid

Het Vredegerecht is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De Lijn - Bussen :

Er is een bushalte van de Lijn aan het Vredegerecht.

Lijn 52, 58 en 7 stoppen hier.

Voor dienstregeling raadpleeg de website van de Lijn http://www.delijn.be

NMBS - Trein :

Er is een station in Beringen voor dienstregeling raadpleeg de website van de nmbs : http://www.belgianrail.be

Zittingen

Openbare zitting iedere week op vrijdag om 10.00 uur.

Zitting minnelijke schikking iedere week op woensdag om 9.00 uur.

Coronamaatregelen

Richtlijnen ingevolge coronavirus.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zullen de griffies van de vredegerechten en politierechtbank in Limburg vanaf 19.10.2020, werken met gesloten deuren en met een  minimale bezetting. Onderstaand vindt u alvast extra informatie hierover.

Dit blijft ook van kracht na de maatregelen genomen op 24.03.2021.

Enkel in uitzonderlijke en dringende omstandigheden (aantekenen hoger beroep – verrichtingen rijbewijs) kan men tot de griffie worden toegelaten.
 

Bij toegang tot de griffie  moeten regels van social distancing worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten.
 

Op de  griffie gelden naast zeer strenge corona veiligheidsrichtlijnen navolgende richtlijnen:

         

 • U kan uw rijbewijs en betekening van het rijverbod in de brievenbus of in de voorziene postbak aan de deur van de griffie deponeren. Wij sturen u de nodige documenten op per post.

 

U kan de griffie bij voorkeur contacteren per telefoon of per mail

Alle contactgegevens zijn per afdeling in onderstaande weblink terug te vinden

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-limburg#divisions
 

ZITTINGEN

De zittingen gaan in principe door zoals gepland.

Voor burgerlijke zaken geniet de schriftelijke behandeling in ieder geval de voorkeur.

 

 

U wordt geadviseerd u aan volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ZITTING

 

 

 1. U wordt gevraagd uw handen te wassen vooraleer u de zittingszaal/raadkamer betreedt.
   
 2. Enkel diegenen die gedagvaard/opgeroepen zijn en desgevallend hun raadsman, worden toegelaten in de zittingszaal/raadkamer
   
 3. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
   
 4. U neemt plaats op de daartoe voorziene stoelen.
   
 5. Bij de behandeling van de zaak blijft U achter de balie en respecteert u ten opzichte van de aanwezigen een afstand van minstens 1,5 meter.
   
 6. Er wordt gevraagd de pleidooien tot het minimum te beperken.
   
 7. Stukken worden neergelegd op de ervoor voorziene plaats.

 

 

Met dank voor uw medewerking.

Custom 1

CRBP

FAQ INSTELLINGEN

 

 1. Hoe kan een sociale of medische dienst een verzoek indienen?

De medewerker die het verzoekschrift indient, logt in via de knop ‘Organisatie’ met zijn eID. In zijn profiel moet de medewerker de organisatie linken. Hij gebruikt daarvoor de knop ‘Voeg organisatie toe’ rechts bovenaan in het profiel. In de pop-up moet hij het KBO-nummer van de organisatie invullen en bevestigen. Nadat het profiel verder aangevuld werd moet dit bewaard worden.

 1.  Zijn de privé-gegevens van de persoon die het verzoek ingeeft zichtbaar?

Enkel de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de indiener worden bewaard en zijn zichtbaar voor de partijen.

 1. Kan, bij afwezigheid van de indiener (ziekte, verlof, …), een collega inloggen met zijn eigen eID?

Ja, dat kan. De griffie kan een bijkomende of nieuwe medewerker toevoegen aan het dossier. Daarvoor moet de organisatie via de website (‘Brief aan de rechter’) de identiteit (naam, voornaam en rijksregisternummer) van de bijkomende of nieuwe medewerker aan het vredegerecht bezorgen.

Daarna kan de bijkomende of nieuwe medewerker inloggen op de website via de knop ‘Organisatie’ met zijn eigen eID. In zijn profiel moet deze medewerker de organisatie linken. Hij gebruikt daarvoor de knop ‘Voeg organisatie toe’ rechts bovenaan in het profiel. In de pop-up moet hij het KBO-nummer van de organisatie invullen en bevestigen. Nadat het profiel verder aangevuld werd moet dit bewaard worden.

 1. Wordt het dossier overgedragen aan een andere organisatie of aan de familie als de te beschermen/beschermde persoon de organisatie verlaat of overgeplaatst wordt naar een andere instelling?

Neen, het dossier wordt niet overgedragen. Het vredegerecht moet wel op de hoogte gebracht worden van de nieuwe verblijfplaats van de te beschermen/beschermde persoon.

 1. Kan een medewerker van een organisatie weten of er al een verzoek werd ingediend voor een bepaalde persoon door een andere organisatie?

Neen, dit is niet mogelijk.

 1. Kan een medewerker van een organisatie weten of er al een bewindvoerder werd aangesteld voor een bepaalde persoon?

Elke beslissing waarbij een beschermingsmaatregel wordt bevolen, beëindigd of gewijzigd, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie bevat ook de gegevens van de bewindvoerder.

 1. a. Wat gebeurt er als een verzoek wordt ingediend door een ‘instelling’ en de patiënt of de familie betaalt de bijdrage in het begrotingsfonds niet. Wie krijgt het verzoek om de bijdrage te betalen?

Alleen bij indiening van het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder/homologatie vertrouwenspersoon is de bijdrage verschuldigd. Latere procedures in het bewinddossier zijn in principe kosteloos.

Degene die het verzoek indient moet de bijdrage betalen. Wordt het verzoek ingediend door een instelling, dan krijgt de instelling zelf het betalingsverzoek (op de website bij het invullen van het verzoek) en ook de eventuele herinneringsbrieven/mails indien er niet betaald wordt.

De vrederechter beslist op het einde van de procedure of en door wie de bijdrage eventueel moet terugbetaald worden.

Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven zolang de bijdrage niet is betaald.

Het verzoek wordt (voorlopig) afgesloten 24 dagen na de indiening. Er volgen dan geen herinneringen meer.

b. Wat als de bijdrage toch nog wordt betaald na deze 24 dagen?

De griffie zal het verzoek toch nog inschrijven en voorleggen aan de vrederechter.

c. Als een verzoek niet wordt ingeschreven omdat de bijdrage niet betaald is (en dus voorlopig afgesloten), kan een ander (opvolgende) sociale dienst van dit verzoek gebruik maken?

Neen, dit is niet mogelijk. Er moet een nieuw verzoek ingediend worden.

 1. Is er een lijst van alle gegevens en documenten die de verzoeker nodig heeft om een verzoek in te dienen? Zo ja waar vind ik die lijst terug?

Ja, u vindt deze lijst als bijlage.

 1. Wat als de verzoeker weinig gegevens van de te beschermen persoon of diens familieleden kent?

De naam, voornaam en verblijfplaats van de te beschermen persoon zijn verplicht in te vullen velden.

Bijlagen

- briefing-nl.pdf (215.1 KB)
Samenstelling

Magistraten

Chris Huysmans

Theo Ramaekers

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Bewerken van formulieren in pdf
Document PDF Word Excel Info
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging goederen - versie 2021
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand goederen - versie 2021
Periodiek verslag bewind vertegenwoordiging persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind vertegenwoordiging goederen - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand persoon - versie 2021
Periodiek verslag bewind bijstand goederen en persoon - versie 2021
Eindverslag bewind vertegenwoordiging persoon
Eindverslag bewind bijstand goederen
Eindverslag bewind bijstand persoon
Eindverslag bewind vertegenwoordiging goederen versie 2021
Tarificatie bewindvoering vredegerechten Limburg
Verzoekschrift verwerping nalatenschap bewind
Omstandig geneeskundig verlag
Document PDF Word Excel Info
Formulier conclusietermijnen
Verzoek conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
Toelichting procedure huur
Verzoekschrift ontbinding huur
Verzoekschrift opzeg geldig en van waarde
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg verhuurder
Verzoekschrift uitvoering werken door verhuurder
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg door huurder
Verzoekschrift verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden
Verzoekschrift uithuiszetting bezetting zonder recht of titel
Brochure huurwet 2013
Krakerswet 18 oktober 2017
Document PDF Word Excel Info
Verzoek oproeping minnelijke schikking
Toelichting verzoening
Verzoekschrift minnelijke schikking huur
Document PDF Word Excel Info
Bijzondere machtiging algemeen
Verzoek verwerping nalatenschap
Verzoek aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Verzoek zuivere aanvaarding nalatenschap
Jaarverslag voogdij
Verzoekschrift verwerping nalatenschap ouders
Verzoekschrift verwerping nalatenschap voogdij
Document PDF Word Excel Info
Verzoek gedwongen opname medisch verslag
Document PDF Word Excel Info
Volmacht artikel 728 § 2 Gerechtelijk wetboek

Sitemap