De procureur-generaal

De procureur-generaal is de persoon aan het hoofd van het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbei

De eerste advocaat-generaal

De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het openbaar ministerie die zich in de hiërarchie net onder de procureur-generaal bevi

De substituut-procureur-generaal

De substituut van de procureur-generaal is een magistraat van het openbaar ministerie bij het hof van beroep.

De substituut-generaal

De substituut-generaal is een beroepsmagistraat van het openbaar ministerie bij het arbeidshof.

De procureur des Konings

De procureur des Konings, de afdelingsprocureurs, de eerste substituten en de substituten vertegenwoordigen het openbaar ministerie bij

De afdelingsprocureur

De procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement heeft de leiding over het parket van het hele arrondissement.

De eerste substituut van de procureur des Konings

De eerste substituut van de procureur des Konings maakt deel uit van het parket en oefent zijn ambt uit onder het gezag van de procureu

De substituut van de procureur des Konings

De substituut van de procureur des Konings maakt deel uit van het parket en oefent zijn ambt uit onder leiding van de procureur des Kon

De arbeidsauditeur

De arbeidsauditeur heeft de leiding over het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbanken.

De afdelingsauditeur

De afdelingsauditeur heeft de leiding over een afdeling van een arbeidsauditoraat.

De eerste substituut-arbeidsauditeur

De eerste substituut van de arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.<

De substituut van de arbeidsauditeur

De substituut van de arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.