De arbeidsauditeur heeft de leiding over het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbanken.

Bij geschillen die door de arbeidsrechtbank behandeld worden, is het arbeidsauditoraat al dan niet verplicht om tussen te komen, al naargelang het geval, en verleent het advies over de geschillen. Het arbeidsauditoraat moet in het algemeen tussenkomen wanneer de rechten van de burger m.b.t. sociale zekerheid en sociale bijstand in het geding zijn.

In geval van een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie op tegen de overtreder, en dat voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat wordt geleid door de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en zijn substituten.

Categorie
Staande magistraten
Zetelt in