Beschrijving

Op vrijdag 20 januari 2023 werden er openstaande vacatures voor magistraten bij de hoven en de rechtbanken herpubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Meer bepaald, gaat het nog om de volgende 3 vacatures :

  • 1 vacature voor raadsheer in de hof van beroep;
  • 1 vacature voor raadsheer in de arbeidshof;
  • 1 vacature voor rechter in de arbeidsrechtbank.

Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 09 februari 2023 worden ingediend, uitsluitend elektronisch via het e-mailadres: vacatures.roj1@just.fgov.be , met als onderwerp:  

  • de datum van publicatie (20/01/2023),
  • de graad en de jurisdictie van de vacature.

Bv.: "BS 20.01.2023 - Rechter in de ondernemingsrechtbank - Gent”

Wenst u meer informatie over hoe u magistraat kan worden en over de te volgen procedure om zich kandidaat te stellen?

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/jobs/hoe-magistraat-worden

Solliciteren t.e.m.
09/02/2023
Taal
NL
Type diploma
Master
Type contract
Statutair
Aantal plaatsen
2

Deze job interesseert me!

Solliciteren