Beschrijving

Op vrijdag 13 januari 2023 werden er openstaande vacatures voor magistraten bij de hoven en de rechtbanken herpubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Meer bepaald, gaat het nog om de volgende 4 vacatures :

  • 2 vacatures voor rechter in de rechtbanken van eerste aanleg ;
  • 1 vacature voor rechter in de ondernemingsrechtbanken ;
  • 1 vacature voor rechter in de politierechtbank.

Kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 02 februari 2023 worden ingediend, uitsluitend elektronisch via het e-mailadres: vacatures.roj1@just.fgov.be , met als onderwerp: 

  • de datum van publicatie (13/01/2023),
  • de graad en de jurisdictie van de vacature.

Bv.: "BS 13.01.2023 - Rechter in de ondernemingsrechtbank - Gent”

Wenst u meer informatie over hoe u magistraat kan worden en over de te volgen procedure om zich kandidaat te stellen?

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/jobs/hoe-magistraat-worden

Solliciteren t.e.m.
02/02/2023
Taal
NL
Type diploma
Master
Type contract
Statutair
Aantal plaatsen
2
Locatie
Oost-Vlaanderen

Deze job interesseert me!

Solliciteren