28/06/2023

Toegankelijkheid is een van onze kernwaarden en zo ook open en transparante communicatie. Daarom willen we jullie graag informeren over de huidige situatie binnen onze rechtbank en de implicaties ervan op de dienstregeling van het volgende gerechtelijk jaar.

Sinds enkele maanden kampen we met een dalende personeelsbezetting. Het vertrek van een aantal collega’s en de alsmaar stijgende tijdelijke afwezigheden, zowel in aantal als in duur, zorgen voor een extra belasting van onze mensen. Bovendien is het nog steeds – ondanks onze herhaalde verzoeken – een vraagteken of de vertrekkers zullen vervangen worden en zo ja, hoeveel onder hen en wanneer.

Zonder een duidelijk perspectief op korte termijn lukt het spreekwoordelijke tandje bijsteken niet meer. Hierdoor zijn we genoodzaakt bijkomende maatregelen te nemen.

De woensdagzittingen van de 8ste kamer blijven daarom voorlopig geschorst, alsook de dinsdagzittingen ‘zoals in kort geding’. Vanaf volgend gerechtelijk jaar zullen ook de zittingen van de 10de kamer voorlopig geschorst worden. Dit zal onvermijdelijk onze pleitdata verder doen opschuiven.

Bovendien is sinds 9/6/23 onze dienst van de rechtspersonen en vzw’s (in Vorst) telefonisch niet meer bereikbaar en dit voorlopig tot 1 september 2023; wel nog steeds via e-mail, gewone post en ter plaatse aan het loket. Andere taken van de griffie kunnen wellicht ook wat vertraging oplopen.

Dit is een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing en we hopen op jullie begrip te kunnen rekenen.

Hoe dan ook blijven we ons maximaal inzetten voor de rechtzoekende, want ook in moeilijke tijden is kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger onze prioriteit.