21/03/2022

In het Belgisch Staatsblad van 18/03/2022 werden de vacante plaatsen voor de functie van plaatsvervangend rechter gepubliceerd. Voor onze rechtbank zijn er 2 vacante plaatsen. Ben jij geïnteresseerd in de functie van plaatsvervangend rechter bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel? Dien dan jouw kandidatuur in binnen de 20 dagen via vacatures.roj1@just.fgov.be en misschien word jij 1 van de 2 gelukkigen die zich mag aansluiten bij de meest ondernemende rechtbank van het land. 

Meer info: https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_be_moniteur/toc/leg_be_moniteur_nl_18032022_1/doc/bs2022040458.