30/03/2022

Het jaarverslag van de NorB van het kalenderjaar 2021 is vanaf heden te raadplegen op onze website (De rechtbank > Werkingsverslagen). Nieuw sinds dit jaar is het jaarverslag 'light', een verzameling van de belangrijkste cijfers en beleidsaspecten van de NorB m.b.t. het kalenderjaar 2021. U kan het raadplegen via onderstaande link.