09/12/2022

Ben jij onze nieuwe collega rechter in ondernemingszaken ?

Ook de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel zoekt haar rangen te versterken met talent uit de bedrijfswereld, gaande van zelfstandige ondernemers en bestuurders van vennootschappen tot accountants en bedrijfsrevisoren.

Om rechter in ondernemingszaken te worden, ben je:

  • minstens 30 jaar oud en
  • heb je ten minste 10 jaar beroepservaring die blijkt geeft van praktische kennis inzake ondernemingszaken.

Op onze rechters in ondernemingszaken doen we beroep om deel te nemen aan de zittingen, maar ook om op te treden als rechter-commissaris van een faillissement, rechter-verslaggever in de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden of gedelegeerd rechter in gerechtelijke reorganisaties.

Klinkt dit alles jou onbekend? Geen nood, we voorzien een volledig opleidingstraject, want we willen werken met professionals, collega's die in hun vak uitblinken.

Heb je wat tijd om je in te zetten voor een vlotte justitie, dan ben jij misschien de M/V/X die we zoeken.

Hoe solliciteren?

Dien je kandidatuur in binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking in het BS (09/12/2022).

Je dient je kandidatuur in te dienen via vacatures.roj1@just.fgov.be. Het is belangrijk om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats je wil postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie te vermelden (voorbeeld “BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie”). Elk stavingsstuk moet ook toegevoegd worden als een onderscheiden bijlage.

Welke stavingsstukken dien je mee te sturen?

  • Een cv
  • Stukken m.b.t. studies (diploma)
  • Stukken m.b.t. beroepservaring (attest werkgever, tewerkstellingsattest, uittreksel KBO,…)

Raadpleeg de volledige procedure op: https://justitie.belgium.be/sites/default/files/2022.profiel%20ondernemingszaken%20NL%20Brussel.pdf

De bekendmaking in het BS van 09/12/2022 (Numac: 2022042873) vind je hier: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

Heb je vragen over de vacature of wil je meer info over de concrete invulling van de job bij onze rechtbank? Kom dan naar onze infosessie op 22/12 om 14u. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via: orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be. Met vragen kan je ook terecht op 02 557 76 39.