12/12/2022

De rechter heeft ook als taak om partijen te verzoenen. Naast de reeds bestaande kamer voor minnelijke schikking in familiezaken, richtte onze rechtbank nu ook een kamer voor minnelijke schikking in burgerlijke zaken op. Een beroepsmagistraat zal met de partijen proberen om een verzoening te bereiken in zaken die voor de burgerlijke rechtbank bestemd zijn.

De partijen of één van hen hebben de mogelijkheid om de zaak zelf voor de verzoeningsrechter te brengen. Het kan ook zijn dat de rechter die de zaak normaal gezien zou behandelen, vaststelt dat een verzoening mogelijk is. In dat geval beslist hij of zij om het dossier over te maken aan de verzoeningsrechter.

De KMS burg zetelt vanaf januari 2023 één keer per maand op dinsdagvoormiddag.